Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Portálový rozcestník (R001)
Kontakt na správce systému: is@rt.ujep.cz

Aktuality:
 

Novinky v portálu IS/STAG:
září 2016 - Změna přihlášení - sloučení identit (popis). zveřejměno 7.9.2016
červen 2016 - Možnost registrace do "Klubu absolventů" (popis). zveřejměno 22.9.2016
 

Popis systému:
http://stag.ujep.cz - STAG UJEP, pokyny, termíny a informace.