Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Portálový rozcestník (R001)
Kontakt na spráce systému: is@rt.ujep.cz

Aktuality:
 
 PRO STUDENTY: Změna přístupových údajů do portálu IS/STAG.
POZOR - od 7.9.2016 došlo ke změně uživatelského jména všech studentů !
Každý student má přiděleno nové uživatelské jméno, tzv. eduID. Toto eduID je platné po celou dobu působení jedné fyzické osoby na UJEP v roli studenta.
Vyhledejte si své přístupové údaje
zde.

zveřejněno: 2.9.2016
(atualizace: 15.9.2016)

 
 PRO ZAMĚSTNANCE: Změna přístupových údajů do portálu IS/STAG.
POZOR - od 7.9.2016 došlo ke změně přihlašování zaměstnanců do portálu IS/STAG !
Přihlášení do portálu IS/STAG je nyní shodné jako přihlášení do jiných systémů (např. e-mail GrouWise, IMIS, OBD, HAP atd.) !!!
(Uživatelské jméno obvykle tedy příjmení bez diakritiky a první písmeno ze jména, tzv. eduID)
! PŘED PRVNÍM PŘIHLÁŠENÍM JE NUTNÉ NASTAVIT NOVÉ HESLO ! https://ID.ujep.cz
Přihlášení do aplikace IS/STAG (pro role studijní referentka, speciální referentka, katedra, tajemník, rozvrhář a pod.) instalované přímo na počítači uživatele se nyní nemění.
Více informací zde.

zveřejněno: 2.9.2016
(atualizace: 7.9.2016)

 
OTEVŘENÍ VĚDECKÉ KNIHOVNY UJEP od čtvrtka 29.9.2016 ! - (informace zde).
zveřejněno: 21.9.2016
 

Novinky v portálu IS/STAG:
září 2016 - Změna přihlášení - sloučení identit (popis). zveřejměno 7.9.2016
červen 2016 - Možnost registrace do "Klubu absolventů" (popis). zveřejměno 22.9.2016
 

Popis systému:
http://stag.ujep.cz - STAG UJEP, pokyny, termíny a informace.