Přijímací řízení
Informace o přijímacím řízení (S032) Nápověda
Vyhledání informací o přijímacím řízení dle údajů o uchazeči
Do patřičného políčka vyplňte univerzitní číslo uchazeče nebo oborové číslo uchazeče a jeho iniciály a klikněte na tlačítko Vyhledej. Univerzitní číslo uchazeče je jedinečným číslem uchazeče pro všechny přijímací obory na univerzitě a oborové číslo uchazeče je jeho číslo pro daný přijímací obor. Obě čísla zpravidla sděluje uchazeči fakulta při přijímacím řízení nebo ve zvacím dopise.
Dotazy a připomínky zasílejte na jeden z uvedených e-mailů - dle fakulty, na kterou se hlásíte: fse@rt.ujep.cz, fsi@rt.ujep.cz, fud@rt.ujep.cz, fzs@rt.ujep.cz, fzp@rt.ujep.cz, ff@rt.ujep.cz, pf@rt.ujep.cz, pfc@rt.ujep.cz (CCV PF), prf@rt.ujep.cz, u3v@rt.ujep.cz, is@rt.ujep.cz