Course: Literary Translation

« Back
Course title Literary Translation
Course code KAJ/4174
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Pavlíková Jana, Mgr. Ph.D., M.A.
Course content
Specific problems and approaches in translating various literary works (novels, short stories, poems, songs, drama) from English to Czech

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified
 • unspecified - 28 hours per semester
Learning outcomes
The subject presents the main issues of literary translation and various approaches to translating from English to Czech, with the emphasis on the complexity of the translated text (including the social and cultural background).
Students gain their first experience with translation from English into their mother tongue. They learn adn practice the following knowledge and skills: - to apply the grammatical knowledge in both languages - to differentiate among the stylistic levels - to translate idioms and collocations properly - to respect the relevant cultural, social, political and historical background - to further develop and cherish their mother tongue (Czech)
Prerequisites
n/a

Assessment methods and criteria
unspecified
According to the teacher's instructions
Recommended literature
 • Fišer, Z. Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání.. Brno: Host, 2009.
 • Hečko, B. Dobrodružství překladu. Praha: Ivo Železný, spol. s.r.o.,, 2000.
 • Hladký, J. Zrádná slova v angličtině. Praha: SPN., 1990.
 • Hrdlička, M. K překladatelskému porovnávání jazyků. Opera Slavica XI, 2001, 4, 1-6, 2001.
 • Hrdlička, M. Literární překlad a komunikace. Praha : FF UK, 2003.
 • Hrdlička, M. Translatologický slovník.. Praha, 1998.
 • Knittlová, D. K teorii i praxi překladu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.
 • Krijtová, O. Pozvání k překladatelské praxi. Praha: Karolinum, 1996.
 • Kufnerová, J. ?tení o překládání. Jino?any: Nakladatelství H&H, 2009.
 • Levý, J. České teorie překladu, vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře.. Praha: Panoráma, 1996.
 • Levý, J. Umění překladu. Praha: Panoráma, 1998.
 • Mounin, G. Teoretické problémy překladu. 1999.
 • Sparling, D. English or Czenglish?: Jak se vyhnout čechismům v angličtině. Praha: SPN, 1989.
 • Šabršula, J. Teorie a praxe překladu. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2000.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): English Language and Literature (A14) Category: Philological sciences 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer