Tyto stránky jsou součástí informačního katalogu ECTS. Obsahují základní popis nabízených studijních programů a oborů, včetně standardních studijních plánů. Současně jsou zde uváděny popisy jednotlivých předmětů.

Pro lepší orientaci a uživatelskou přívětivost lze při hledání informací o studijních programech a oborech, resp. při výběru studijních předmětů volit různou cestu. Informace o programech a předmětech lze vyhledávat nabízenými cestami (viz dole) nebo je možno využít vyhledávání podle zvolených atributů (viz napravo).

Řádky tabulek seřadíte podle sloupce klikáním na ikony  v jeho záhlaví. Pokud je zobrazena ikona bubliny , najetí myší na ni zobrazi podrobnosti.

Hledání plánů Hledání plánů
 
Hledání předmětů Hledání předmětů
 
Dle fakult, studijních programů a studijních plánů včetně jejich předmětů
Název fakulty
Filozofická fakulta
Fakulta sociálně ekonomická
Fakulta umění a designu
Fakulta zdravotnických studií
Fakulta životního prostředí
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Dle oborů vzdělávání a studijních plánů včetně jejich předmětů
Název oboru vzdělávání
Fyzikální obory
Matematické obory
Filologické vědy
Informatické obory
Speciální a interdisciplinární obory
Umění a užité umění
Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Filozofie, teologie
Zdravotnictví
Sociální vědy
Chemické obory
Biologické obory
Obory z oblasti historie
Teorie a dějiny umění
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Geografické obory
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekonomie
Dle oborů vdělávání a seznamu předmětů
Název oboru vzdělávání
Fyzikální obory
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Obecně odborná příprava
Matematické obory
Filologické vědy
Informatické obory
Obory z oblasti psychologie
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Architektura
Speciální a interdisciplinární obory
Umění a užité umění
Podnikání v oborech, odvětví
Zemědělství a lesnictví
Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Filozofie, teologie
Zdravotnictví
Teorie vojenského umění
Sociální vědy
Publicistika, knihovnictví a informatika
Chemické obory
Obchod
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Biologické obory
Obory z oblasti historie
Teorie a dějiny umění
Ekonomika a administrativa
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Obecná příprava
Doprava a spoje
Lékařské vědy
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Geografické obory
Geologické obory
Ekologie a ochrana životního prostředí
Strojírenství a strojírenská výroba
Ekonomie
Dle fakult, pracovišť a předmětů
Název fakulty
Filozofická fakulta
Fakulta sociálně ekonomická
Fakulta strojního inženýrství
Fakulta umění a designu
Fakulta zdravotnických studií
Fakulta životního prostředí
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta CCV
Přírodovědecká fakulta