Tyto stránky jsou součástí informačního katalogu ECTS. Obsahují základní popis nabízených studijních programů a oborů, včetně standardních studijních plánů. Současně jsou zde uváděny popisy jednotlivých předmětů.

Pro lepší orientaci a uživatelskou přívětivost lze při hledání informací o studijních programech a oborech, resp. při výběru studijních předmětů volit různou cestu. Informace o programech a předmětech lze vyhledávat nabízenými cestami (viz dole) nebo je možno využít vyhledávání podle zvolených atributů (viz napravo).

Řádky tabulek seřadíte podle sloupce klikáním na ikony  v jeho záhlaví. Pokud je zobrazena ikona bubliny , najetí myší na ni zobrazi podrobnosti.

Hledání plánů Hledání plánů
 
Hledání předmětů Hledání předmětů
 
Dle fakult, studijních programů a studijních plánů včetně jejich předmětů
Název fakulty
Filozofická fakulta
Fakulta sociálně ekonomická, CŽV
Fakulta sociálně ekonomická
Fakulta strojního inženýrství
Fakulta umění a designu
Fakulta zdravotnických studií
Fakulta životního prostředí
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta CCV
Přírodovědecká fakulta
Dle oborů vzdělávání a studijních plánů včetně jejich předmětů
Název oboru vzdělávání
Biologické obory
Filologické vědy
Sociální vědy
Matematické obory
Informatické obory
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Geografické obory
Teorie a dějiny umění
Obory z oblasti historie
Ekologie a ochrana životního prostředí
Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Filozofie, teologie
Fyzikální obory
Speciální a interdisciplinární obory
Chemické obory
Strojírenství a strojírenská výroba
Umění a užité umění
Zdravotnictví
Ekonomie
Dle oborů vdělávání a seznamu předmětů
Název oboru vzdělávání
Biologické obory
Filologické vědy
Sociální vědy
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Stavebnictví, geodézie a kartografie
Obecná příprava
Teorie vojenského umění
Matematické obory
Architektura
Publicistika, knihovnictví a informatika
Informatické obory
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Pedagogika, učitelství a sociální péče
Geografické obory
Teorie a dějiny umění
Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Podnikání v oborech, odvětví
Obory z oblasti historie
Ekologie a ochrana životního prostředí
Obory z oblasti psychologie
Ekonomika a administrativa
Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Filozofie, teologie
Obecně odborná příprava
Fyzikální obory
Lékařské vědy
Zemědělství a lesnictví
Geologické obory
Speciální a interdisciplinární obory
Chemické obory
Strojírenství a strojírenská výroba
Umění a užité umění
Obchod
Zdravotnictví
Ekonomie
Doprava a spoje
Dle fakult, pracovišť a předmětů
Název fakulty
Filozofická fakulta
Fakulta sociálně ekonomická, CŽV
Fakulta sociálně ekonomická
Fakulta strojního inženýrství
Fakulta umění a designu
Fakulta zdravotnických studií
Fakulta životního prostředí
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta CCV
Přírodovědecká fakulta