Course: Environmental economy

« Back
Course title Environmental economy
Course code KZP/4EKZP
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Seják Josef, doc. Ing. CSc.
  • Vosátka Jakub, Ing. Ph.D.
Course content
1.Environmental economy development. 2.Market economy and ecological problems. 3.Macroeconomic impacts of the environmental protection. 4.Microeconomic impacts of the environmental protection. 5.Economic valuation of the environment. 6.Economic tools of the environmental policy. 7.Environmental accounting on the micro-level. 8. Environmental accounting on the macro-level. 9.Czech Republic and the EU.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Recommended literature
  • Statistické ročenky životního prostředí České republiky.
  • Státní politiky životního prostředí České republiky.
  • Farský, Vomáčková, Ritschelová. Účetnictví o životním prostředí. 2001.
  • Nelissen, N., Strastem, J., Klinkers, L. Classics in Environmental Studies. 1997.
  • Ritschelová, I. a kol. Úvod do ekonomiky životního prostředí. 2002.
  • Ritschelová, I. a kol. Úvod do ekonomiky životního prostředí. 2004.
  • Ritschelová, I. a kol. Výkladový slovník vybraných pojmů z oblasti environmentální ekonomie. 2002.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Environment Study plan (Version): Environmental Protection (C_4) Category: Ecology and environmental protection 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer