Course: Theory and swimming sports organization

« Back
Course title Theory and swimming sports organization
Course code KTV/4051
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hnízdil Jan, Mgr. Ph.D.
 • Vaněčková Jitka, Mgr. Ph.D.
 • Cihlář David, Mgr. Ph.D.
Course content
Coming loose and improvement of techniques of swimming. Swimming long distances. Men Limits: 400 m freestyle 8:45 400 m breast 9:15 200 m altitudes. Race 5:00 25m under water Fishing object from a depth of 3.5 m (3 pcs) Women Limits: 400 m freestyle swim 400 m breast 9:40 100 m individual medley 2:30 20 m below water Fishing items from 2.5 m depth (3 pieces) Control measurements 1st 400 m freestyle 2nd 400 m breast 3rd 200 Medley + swimming underwater hunting items 4th Rescue and helping

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified, unspecified
 • unspecified - 7 hours per semester
 • unspecified - 7 hours per semester
Learning outcomes
The study-unit extends and develops swimming prowess by developing stamina and improve individual design of swimming techniques and methods for curriculum purposes butterfly technique provides a theoretical and practical foundations rescue swimming. Teaching provides theoretical knowledge of the biomechanics of swimming, sports swimming training and other areas of the sport of swimming.
Dominate the practical and theoretical basics of the subject.
Prerequisites
Practical techniques of mastering all four race modes, meeting performance levels

Assessment methods and criteria
unspecified
Participation in teaching of about 80%, meeting the practical limits. Men - limits: 400 m freestyle 8:45 200 m z. Col. 4:30 25m under water Fishing object from a depth of 3.5 m (3 pcs) Women - limits: 400 m freestyle swim 400 m breast 9:40 100 m z. Col. 2:30 20 m below water Fishing items from 2.5 m depth (3 pieces)
Recommended literature
 • : www.fina.org, plavani.cstv.cz. Pravidla plavání a dálkového plavání. 2010. 2010.
 • Colwin, C. ). Breakthrough swimming. 2002. Human Kinetics., 2002.
 • COUNSILMAN,J.E. Závodní plavání. Praha Olympia. 1974.
 • Čechovská, I., & Miler, T. Plavání.Praha :Grada Publishing, 2008. Praha Grada Publishing, 2008.
 • Čechovská, I., Jurák, D., & Pokorná, J. Plavání pohybový trénink ve vodě. 2012. Praha Karolinium, 2012.
 • Dovalil, J. Výkon a trénink ve sportu. 2009. Praha: Olympia., 2009.
 • Giehrl, J., & Hahn, M. Plavání. 2005. České Budějovice: Kopp., 2005.
 • HAVEL,Z., HNÍZDIL,J., aj. Rozvoj a diagnostika rychlostních schopností 2010. PF UJEP, 2010.
 • HAVEL,Z., HNÍZDIL,J., aj. Rozvoj a diagnostika silových schopností. Ústí n. L., 2009. Ústí n. L., PF UJEP, 2009. ISBN 978-80-7414-189-8.
 • HOFER, Z. Organizace plaveckých závodů. Praha: FTVS UK, 1991..
 • Hofer, Z. Technika plaveckých způsobů. 2011. Praha Karolinium, 2011.
 • Hofer, Z. Technika plaveckých způsobů 2011. Praha, Karolinium, 2011.
 • HOCH. M. a kol. Plavání- teorie a didaktika. Praha SPN, 1985. 1985.
 • CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink.2.vyd. Praha : Olympia,1991. 1991.
 • Maglisho, E. Swimming fastest. 2003. Human Kinetics., 2003.
 • MOTYČKA.J. Teorie a didaktika plavání. Brno: PF MU. 1991.
 • PUŠ. J. ET AL. Plavání., Praha: Asociace plaveckých škol ČR, 1996. 1996.
 • SVOZIL,Z. Vyučovat plaveckým způsobům v celku nebo po částech?, TVSM č. 5, 1999.
 • Sweetenham, W. & Atkinson, J. Championship swim training. 2006. Human Kinetics., 2006.
 • ŠVEC, j. Technika a didaktika plavání. Hradec Králové, Gaudeamus, 1996.
 • Thomas, D. Swimming : steps to success (3rd ed.) 2005. Human Kinetics., 2005.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Physical Education and Sport (A14) Category: Physical education and sport 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer