Course: Sport games (didactics)

« Back
Course title Sport games (didactics)
Course code KT1/7820
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Škopek Martin, PhDr. Ph.D.
Course content
1. Introduction, basic organizational measures. Didactic principles and forms of sports games. 2. Basketball, preparatory exercises and games suitable for 1st grade pupils. 3. Basketball, preparatory exercises and games suitable for 1st grade pupils. Basic rules of basketball. 4. Basketball, preparatory exercises and games suitable for 1st grade pupils. Systematics in basketball. Didactic outputs of students. 5. Volleyball and ringo, preparatory exercises and games suitable for 1st grade pupils. 6. Volleyball and ringo, preparatory exercises and games suitable for 1st grade pupils. Basic rules of volleyball and ring. 7. Volleyball and ringo, preparatory exercises and games suitable for 1st grade pupils. Didactic outputs of students. 8. Football (futsal), preparatory exercises and games suitable for 1st grade pupils. 9. Football (futsal), preparatory exercises and games suitable for primary school pupils. Basic rules of football (futsal). 10. Football (futsal), preparatory exercises and games suitable for 1st grade pupils. Systematics in football. Didactic outputs of students. 11. Floorball, preparatory exercises and games suitable for primary school pupils. 12. Floorball, preparatory exercises and games suitable for primary school pupils. Basic rules of volleyball. 13. Floorball, preparatory exercises and games suitable for primary school pupils. Systematics in floorball. Didactic outputs of students. 14. Test of basic rules of games. Credit and control lesson.

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified, unspecified, unspecified
Learning outcomes
The aim of the course is, on the one hand, to improve the existing game skills in sports games, which are included in physical education classes. Furthermore, to acquaint students with the basic didactic principles and methodologies of training individual game activities through preparatory exercises, game exercises and preparatory games in individual games, which are intended for primary school pupils.
The student will know the basic rules of the games discussed. The student will be able to select and include preparatory exercises and preparatory games that are suitable for practicing individual sports games. The student will be able to independently conduct a TV lesson with the correct classification of individual exercises during physical education at the first stage of elementary school.
Prerequisites
Basic movement skills usable in sports games acquired at high schools and elementary schools.

Assessment methods and criteria
unspecified
Active participation in the seminar (80%). During the semester, the student submits complete preparation for the entire teaching unit with the specified focus. Practical demonstration of skills from individual types of games discussed (information will be provided by the teacher at the first meeting). Test of the rules of individual games.
Recommended literature
 • BAZALOVÁ, B. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. 1. vyd.. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3971-X.
 • Blahutková, M., Klenková, J., Zichová, D. Psychomotorické hry pro děti s poruchou pozornosti a pro hyperaktivní děti. Brno: MU, 2005.
 • DOBRÝ, L. Didaktika sportovních her. 1. vyd. Praha, SPN 1987.
 • DVOŘÁKOVÁ, H. Didaktika tělesné výchovy nejmenších dětí a dětí s hendikepy.. Praha: UK, 2000.
 • FROMEL,K. Vyučovací jednotka TV. Olomouc:UP. 1991.
 • KLIMT, V. & KLIMTOVÁ, M. Didaktika sportovních her pro posluchače studia základní školy.. Ostrava: PF, 1980.
 • KYSEL, J. Florbal - kompletní průvodce; 1. vyd. Praha 2010: Grada v Praze, 20010. 141 s. ISBN 978-80-247-3615-0 [3].
 • ONDŘEJ, O., BUZEK, M., NAVARA, M. Teorie a didaktika kopané. 1. vyd. PrahaSPN 1986, 181 s..
 • PIPEKOVÁ, J. Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. 1. vyd.. Brno: MSD, 2006. ISBN 80-86633-40-3.
 • POKORNÝ, I. & VLČEK, K. Basketbal a házená..
 • POKORNÝ, I. & VLČEK, K. Kopaná.
 • POKORNÝ, I. & VLČEK, K. Softbal a florbal..
 • PSOTTA, R., VELENSKÝ, M. a kol.:. Základy didaktiky sportovních her.. Praha : Karolinum, 2009. ISBN 978-80246-1694-0.
 • RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha,UK.. 1995.
 • TÁBORSKÝ, F. akol. Základy teorie sportovních her. Praha : FTVS UK, 2007. ISBN 80-86317-48-X.
 • VELENSKÝ, M. & KARGER, J. Basketbal.. Praha: Grada, 2001.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester