Course: Alternative movement games and psychomotor activity

« Back
Course title Alternative movement games and psychomotor activity
Course code KT1/6024
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Kresta Jan, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Introduction to nontraditional locomotive games. Nontraditional locomotive games and psychomotorics in opening part of lesson and in new teams. 2. Nontraditional locomite games and psychomotorics and its possibilities in group teaching. Cooperation, communication, cooperation and psychomotorics development in different games. 3. Tschoukball, brenball, indiaca, simball, fusvoleyball. 4. Nontraditional locomotive games and psychomotorics with use of unsporting aids. Tournaments organising with use of nontraditional locomotive games, displayes of psychomotorics at children.

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified, unspecified, unspecified, unspecified, unspecified, unspecified
 • unspecified - 4 hours per semester
 • unspecified - 16 hours per semester
 • unspecified - 10 hours per semester
Learning outcomes
The students will get to know the importance of psychomotor activities in the school-age child developement, their dividing, selection and organization in basic school conditions. They will also get to know pedagogical and educational benefits of the activities. Students will try their abilities to organize teaching through their own methodical output.
Student by the end of the study-unit will be able to clarify basic terms of motor games, psychomotor and basic rules of given unusual games. Student will be able to demonstrate practical activities from given activities.
Prerequisites
Not required to be satisfied previous courses.

Assessment methods and criteria
unspecified
1. Participation 2. Seminar paper 3. Methodical performance
Recommended literature
 • ADAMÍROVÁ, J. Úvod do psychomotoriky. In: Labudová, J. Trendy športu pre všetkých a psychomotorika.. Bratislava: SOV, 2000.
 • BLÁHA, L. internetové stránky.
 • BLÁHA, L. Tchoukball - jedna z cest proti agresivitě ve sportovních hrách. Těl. Vých. Sport Mlád., 1998, č. 6, s. 32-36.. 1998.
 • Blahutková, M., Klenková, J., Zichová, D. Psychomotorické hry pro děti s poruchou pozornosti a pro hyperaktivní děti. Brno: MU, 2005.
 • BLAHUTKOVÁ, M., KOPŘIVOVÁ, J. & KLÁROVÁ, R. Psychomotorika.. Brno: CDVU MU, 1993.
 • BLAHUTKOVÁ, M. Psychomotorika. Brno: MU, 2003.
 • BLAHUTKOVÁ, M. Psychomotorika.. Brno: MU, 2003.
 • časopis. Tělesná výchova a sport mládeže. Praha: FTVS UK od 1994 - ... Praha: FTVS UK.
 • DOBRÝ, L. Didaktika sportovních her. 1. vyd. Praha SPN, 1987, 195 s..
 • DVOŘÁKOVÁ, H. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte.. Praha: Portál, 2002.
 • HERMOVÁ, S. Psychomotorické hry.. Praha: Portál, 1994.
 • MAZAL, F. Pohybové hry a hraní. 1. vyd. Olomouc HANEX, 2000, 292 s. ISBN 80-85783-29-0..
 • NEUMAN, J. a kol. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem.. Praha: PORTÁL, 1999. ISBN 80-7178-292-0.
 • NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 1. vyd. Praha Portál, 1998, 328 s. ISBN 80-7178-218-1..
 • STIBITZ, F. Informace o méně známých sportovních hrách. 201 s.. Praha: FTVS UK, 1981.
 • VÚP. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.. Praha: VÚP, 2006. ISBN 80-87000-02-01.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching in Primary Schools (A7) Category: Pedagogy, teacher training and social care 4 Recommended year of study:4, Recommended semester: Summer