Course: Rhythmic Gymnastics and Dances

« Back
Course title Rhythmic Gymnastics and Dances
Course code KT1/6008
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Dobrodinská Miroslava, Mgr. Bc.
Course content
1. - 2. Exercises and games for locomotive training, techniques of arm moves, leg moves, body moves and head moves, jumps, turns, balance exercises. Equipment use - skipping ropes, balls, bands, pins, rims and other nontraditional equipment. 3. Exercises and games for musical locomotive training ( locomotive presentation of basic musical elements - metrum, time, tempo, rythm, dynamics, form). 4. Basic dance steps. Basic aspects of physical tracks.

Learning activities and teaching methods
unspecified
 • unspecified - 4 hours per semester
 • unspecified - 16 hours per semester
 • unspecified - 10 hours per semester
Learning outcomes
Conception of rythmic gymnastics in educational programmes, selection of locomotive means for locomotive and musical locomotive training, creation of locomotive motives acording to musical or rythmical accompaniment, use of equipment. Teaching is focused on technical, rythmical or esthetic improvment of students locomotive display, emphasis is put on development of creative relation to exercise. Possibilities of use of gained skills and knowledges at PE lessons at primary schools and in other educational institutions.
Student will gain basic knowledges and practical skills from locomotive, musical locomotive and dance training, he will orientate in modern forms of exercise with music and he will be able to choose appropriate means of gymnastic and dance character for creation of motional motives or exercises with or without equipment.
Prerequisites
Knowledge and skills of primary school curriculum

Assessment methods and criteria
unspecified
1. Show the formation without apparatus and with skipping rope and musical accompaniement - individual training according to description. 2. The knowledge of basic dance steps. 3. The knowledge of chosen rhythmical or dance games. 4. Create a movement composition. 5. Processing video from practice. 6. Written term paper.
Recommended literature
 • BLAHUTKOVÁ, M. & MIKULICOVÁ, L. Využití říkadel v hudebně pohybové výchově na 1.stupni základní školy.. Brno: CDVU, 1995.
 • BONUŠ, J. & BONUŠOVÁ, J. Country tance 1. a 2. včetně CD. Praha: Dvorana, 1994.
 • BURSOVÁ, M. Kompenzační cvičení.. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0948.
 • DRDÁCKÝ, F. Lidové tance. včetně CD. Praha: Olympia, 1983.
 • DVOŘÁKOVÁ, H. K některým problémům v současné mateřské škole.. Praha: Karolinum, 1998.
 • HLINOVSKÁ, L. Didaktika rytmické gymnastika a tance.. Ústí nad Labem: PF, 1983.
 • JARKOVSKÁ, H. & JARKOVSKÁ, M. Posilování s vlastním tělem 417 krát jinak. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0861-2.
 • KOSTKOVÁ, J. et al. Rytmická gymnastika.. Praha : Olympia, 1990. ISBN 80-7033-030-9.
 • KULHÁNKOVÁ, E. Taneční hry s písničkami.. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-108-5.
 • LOSSL, J. Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti.. Praha: ÚŠ ČOS, 1996.
 • MIHULE, J. & ŠŤASTNÁ, D. Rytmická gymnastika.. Praha: UK, 1993.
 • NOVOTNÁ, V. et al. Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Praha: UK FTVS, 2011. ISBN 978-80-86317-83-0.
 • SMÍTKOVÁ, Z. Špalíček zhudebněných říkadel a cvičení pro malé děti.. Praha: Olympia, 1992. ISBN 80-7033-156-9.
 • VELÍNSKÁ, E. Lidový tanec. Metodika lidového tance pro děti 6 - 9 let.. Praha: ÚŠ ČOS, 1999.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching in Primary Schools (A7) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter