Course: Didactics of Elementary Reading and Writing Skills

« Back
Course title Didactics of Elementary Reading and Writing Skills
Course code KPR/6050
Organizational form of instruction Lesson
Level of course unspecified
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Brtnová-Čepičková Ivana, doc. PaedDr. Ph.D.
Course content
1. Characteristic of educational process in 1. class, sequence on preschool education. 2. Preparednes children for school attendance. 3. Aims of reading and writing in 1. class. Preparation for lesson. 4. Period of preparation for writing. Röszgerův test. 5. Methodical line components of letters. Printing letter. 6. Historical development of method of reading. 7. Survey of reading books in 1. class. Analyse first textbook. 8. Analytical-syntetical methods for reading education. Reading periods. 9. Diagnostic inspection in reaging. 10. Phonic, vocal and articulation exercising. 11. Equipment for reading and writing. Didactisc games. 12. Literary education in 1. class. 13. Utilization dramatic education in reading education. 14. Ending, classification, credits, instructions for exam.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Educational work with children of junior school age, adoption methodical process of training of reading and writing in 1. class. Alternative methods of reading education, practical education of lettering and pedagogical diagnostics.
Theoretical knowledge: students are able to describe basic presumptions for successful management of beginning of reading and writing of pupils in the first class of primary schools (including special schools), to describe and evaluate stages of historical development of methods for reading and writing, to analyze specific features of methods and asses the importance of methods for initial primary education and professional practice. Practical skills of students include the methodology for practicing reading of sounds, syllables, words (including methodologies for teaching dyslexic anddysgraphic children). Students use appropriate phonemnemic, breathing, vocal exercises and training of articulation, and they are capable of pedagogical diagnosis in the first year of primary education.
Prerequisites
The subject requires no specific prerequisites.

Assessment methods and criteria
unspecified
Participation in workshops Presentation of semestral work
Recommended literature
 • Čapka F., Santlerová K. Stručný vývoj písma. Brno, 1994.
 • Fabiánková B., Havel J., Novotná M. Výuka čtení a psaní na 1. stupni ZŠ. Brno, 1999.
 • Frühaufová V., Miňhová J., Mrázová E. Vybrané pedagogické a psychologické problémy výuky elementárního čtení a psaní. Ústí nad Labem, 1991.
 • Kolláriková Z., Pupala B. Předškolní a primární pedagogika. Praha, 2001.
 • Kořínek M., Křivánek Z. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha, 1985.
 • Matějček Z. Dyslexie, specifické poruchy čtení,SNP, Praha 1987. Jinočany, 1993.
 • Mrázová E. Kapitoly z didaktiky prvopočátečního čtení a psaní. Ústí nad Labem, 2000.
 • Mrázová E. Vybrané postupy při práci s dyslektickým dítětem. Ústí nad Labem, 1994.
 • Skalková J. Obecná didaktika. Praha, 1999.
 • Tymichová H. Nauč mě číst a psát. Praha, 1992.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester