Course: Elementary Reading and Writing Skills

« Back
Course title Elementary Reading and Writing Skills
Course code KPR/4726
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Šindelářová Jaromíra, doc. PaedDr. CSc.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The aim of the course is to create suitable pedagogical-psychological attitudes to teaching pupils (including pupils with SEN) in the 1st year of elementary school and to acquire basic and specific methodological procedures in reading and writing practice in connection with knowledge of general didactics, developmental psychology, pedagogy and special education. pedagogy. Students get acquainted with a historical overview of the development of reading and writing methods and acquire skills for teaching reading and writing by analytical-synthetic method. They also get acquainted with the genetic method, the Three Starts method, the Global method and the Sfumato method. They acquire the practical skills of bound and unbound writing, the competence to diagnose the reading and written performance of a pupil (including pupils with learning disabilities) and the specific features of Czech language teaching and literary education in the 1st year of elementary school.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Balšíková, O.; Dan, J. Náprava čtení a psaní.. Praha, 1991.
  • Čapka F., Santlerová K. Stručný vývoj písma. Brno, 1994.
  • Fabiánková, B.; Havel, J.; Novotná.M. Výuka čtení a psaní na 1. st. ZŠ. Brno: Paido, 1999.
  • Kolláriková Z., Pupala B. Předškolní a primární pedagogika. Praha, 2001.
  • Kořínek M., Křivánek Z. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha, 1985.
  • LENCOVÁ, R. Rozhovory o písmu rukopisném.
  • Matějček, Z. Dyslexie, specifické poruchy čtení.. Jinočany: H&H, 2007.
  • SANTLEROVÁ, K. Metody ve výuce čtení a psaní. Brno: Paido, 1995.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching in Primary Schools (A14) Category: Pedagogy, teacher training and social care 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter