Course: Management of People in Nursery School Organization

« Back
Course title Management of People in Nursery School Organization
Course code KPR/4333
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kroufek Roman, PhDr. Ph.D.
Course content
The course is determined by 6 pm. Contact teaching. Topics marked ztučněným letters be delivered within contact teaching. Other topics will be the subject of a separate study based on compulsory and recommended literature and study materials: Table of Contents: 1. Introduction and program of the course, an introduction to the aims and content, with a recommended expanding literature. Requirements for credit assignment and essay. 2. Characteristics of basic terms, the importance of human resource management. 3. Planning human resources. 4. The acquisition, selection and adaptation of employees. 5. Motivation to work. 6. Factors affecting the relationship of man to work. 7. Managerial leadership styles. 8. Organisation of work. 9. Development and evaluation of employees. 10. Creation of evaluation criteria. 11. Salaries and employee benefits. 12. Employee relations - collective labor relations. 13. Presentation of seminar papers students. 14. Evaluation of seminars, credit.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The course introduces students to the basic concepts of management and leadership theory; with the theory of motivation, evaluation and remuneration of employees and new trends in particular. The course will apply the theoretical bases of leadership on human resource development in kindergarten. Case studies are explain better the course content to the students. Student describes the concept of management theory and management of people, their relevance to management. Defines the management styles of leadership, motivation to work; clarifies and explains the area of recruitment. Can explain the main importance of employee evaluation and is able to describe basic evaluation criteria.
Student describe the concept of management theory and management of people, their relevance to management. Defines the management styles of leadership, motivation to work clarifies and explains the area of recruitment. Can explain the main importance of employee evaluation and describe basic evaluation criteria.
Prerequisites
The subject requires no specific prerequisites.

Assessment methods and criteria
unspecified
1. Processing essay on specified at the beginning of a course. 2. Active participation in contact teaching. 3. Written processing of 3 selected tasks specified in the study support. Study support is available at: https://moodle.pf.ujep.cz/course/view.php?id=534 Guest access; password - host
Recommended literature
 • BACÍK, F.; KALOUS, J.; SVOBODA a kol. Úvod do teorie a praxe školského managementu I. Praha: UK, 1995.
 • BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení.. Praha: Portál, 2003.
 • BROŽ, I. Lidé ve firmě. Praha: LINDE, 2004.
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Management lidských zdrojů, Praha, C.H. Beck 2006. Praha: C. H. Beck, 2007.
 • FORSYTH, P. Jak motivovat lidi. Brno: Computer Press, 2003.
 • HERMOCHOVÁ, S. Teambuilding. Praha: Grada, 2006.
 • KAMP, D. Manažer 21. století. Praha: Grada, 2000.
 • KOLAJOVÁ, L. Týmová spolupráce. Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1764-6.
 • KOONTZ, H.; WEIHRICH, H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993.
 • MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. Praha: Grada, 2007.
 • PITRA, Z. Základy managementu. Praha: Kamil Mařík - Professional Publishing, 2007.
 • PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace. Praha: Grada, 2007.
 • PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. Olomouc: UP, 2006. ISBN 80-244-1415-5.
 • TURECKIOVÁ, M. Klíč k účinnému vedení lidí. Praha: Grada, 2007.
 • WALKER, A. J. Moderní personální management. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0449-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching in Pre-schools (A14) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer