Course: Environmental Education at Kindergartens

« Back
Course title Environmental Education at Kindergartens
Course code KPR/4318
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kroufek Roman, PhDr. Ph.D.
Course content
First introduction to the study, course content, requirements for credit, study literature. 2nd Environmental education in kindergarten - theoretical. 3. Environmental literacy teacher in kindergarten and the possibility of detection. 4th Ecology as a science. 5th Human environment. 6th protection of nature and landscape. 7th Global problems of mankind. 8th environmental problem. Man and the natural environment. 9th issue of underdevelopment. Socio-economic aspects of global problems. 10th demographic problem. 11th globalization. 12th Sustainable Development. 13th Principles of implementation of environmental education in kindergarten. 14th Non-governmental non-profit organization dedicated to environmental education.

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified, unspecified, unspecified
 • unspecified - 5 hours per semester
Learning outcomes
The aim of the course is to acquaint students with the basics of ecology and environmental sciences, with an emphasis on the possibility of implementing environmental education in nursery school. Students will be provided with the necessary amount of data and information on the individual components of the environment and identify ways how that information appropriately and nonviolently use in their practice. Students are introduced to the global problems of the contemporary world and realize its relationship to local and regional problems. Emphasis is placed on the development of selected aspects of environmental literacy of students, including environmental sensitivity. After completing the course student will orriented in a current environmental issue, will know the principles of environmental education in nursery school. Can explain the needs to increase environmental literacy teachers as a way of escalating environmental sensitivity of the child. Can explain the basic principles of sustainable development and the need for their implementation to human life.
After completing the course the student will individually focus on current environmental issues, either know the principles of environmental education in kindergarten. Can explain the need to increase environmental literacy teachers as a way of escalating environmental sensitivity of the child. Can explain the basic principles of sustainable development and the need for their implementation in human life.
Prerequisites
The subject requires no specific prerequisites.

Assessment methods and criteria
unspecified
Designing a short block of environmental activities (2-4 hours). Submission of the proposal in electronic form at a predetermined time. Perform this check lecturer who also recommend any adjustments.
Recommended literature
 • BRTNOVÁ - ČEPIČKOVÁ, I. Výběr témat z předškolní pedagogi. Ústí nad Labem, 2010. ISBN 978-80-7414-214-7.
 • Cornell J. Objevujeme přírodu ? učení hrou a prožitkem. Praha, 2012. ISBN 978-80-262-0.
 • ČINČERA, J. Environmentální výchovy: od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-147-8.
 • Dlouhá, J. & Barton, A. (eds.). Exploring regional sustainable development issues. Using the case study approach in higher education.. ISBN 978-1-78148-912-3.
 • HAVLÍNOVÁ, M. A KOL. Program podpory zdraví ve škole. Praha, Portál, 2006. ISBN ISBN 80-736.
 • HORKÁ, H. Ekologická výchova v mateřské škole. Brno, Paido, 1994.
 • Jančaříková, K. Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání.. Praha, 2010. ISBN 978-80-86307-95-4.
 • Kolektiv. Ekologická výchova v mateřských školách. Pardubice, Ekocentrum Paleta, 1996.
 • LÉBLOVÁ, E. Environmentální výchova v mateřské škole.. Praha, 2012. ISBN 978-80-262-0094-9.
 • Máchal, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou, Brno, Rezekvítek a Lipka,. 2000. ISBN 80-902954-0-1.
 • MŽP ČR. Státní program environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty v České republice.. Praha, MŽP, 2000. ISBN 80-7212-151-0.
 • ŠIKULOVÁ, R. A KOL. Kapitoly z předškolní pedagogiky II. Ústí nad Labem, PF UJEP, 2006. ISBN 80-7044-825-3.
 • Šircová I. S dětmi v přírodě ? zážitková výchova po celý rok. Praha, 2007. ISBN 978-80-7367-201-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Teaching in Pre-schools (A14) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer