Course: Special-educational diagnosis, intervention and counseling in early and pre-school age

« Back
Course title Special-educational diagnosis, intervention and counseling in early and pre-school age
Course code KPR/4037
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Lanková Barbora, Mgr. Ph.D.
Course content
Contents: 1. The special educational counseling and intervention at an early age and preschool. 2. Services Early Intervention in response to early intervention and counseling. 3rd multidisciplinary aspects of special education diagnostics (counseling services and their cooperation) 4. Special educational diagnostics in counseling. 5. Methods special pedagogical diagnosis of early and preschool age. 6. Areas of special education diagnostics by topic: Special Educational Diagnostics intellectual abilities and knowledge. Special Educational Diagnostics and motor graphomotorics. Special pedagogical diagnostics of speech and verbal skills. Special Educational Diagnostics visual and auditory perception. 7. Diagnostics of school readiness and the creation of individual educational programs. 8. Diagnostic situations - a game, drawing, teaching process, work, and self-service activities.

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified
Learning outcomes
The course introduces students with special education diagnostics and guidance in early and preschool age. It focuses on various special educational methods and their application in the target group of children. It focuses on the areas of special education diagnostics according to the focus and directs students to the acquisition of diagnostic skills and consulting services. Leading to the acquisition and consolidation of skills and abilities to apply the methods and means special education diagnostics at work with preschool children and their parents. Students are familiar with the system of advisory services. Familiar with the school system consulting services. It can characterize counseling services and their role in working with children early and preschool age. Can use methods of diagnosing pre-school age. They will acquire a special pedagogical methods of diagnosing in individual areas. It can process the results of diagnostics and helps to create an individual education plan. Through appropriate intervention procedures in line with the development of a child with special educational needs.
tudents are familiar with the system of advisory services. Familiar with the school system consulting services. It can characterize counseling services and their role in working with children early and preschool age. Can use methods of diagnosing pre-school age. They will acquire a special pedagogical methods of diagnosing in individual areas. It can process the results of diagnostics and helps to create an individual education plan. Through appropriate intervention procedures in line with the development of a child with special educational needs.
Prerequisites
The subject requires no specific prerequisites.

Assessment methods and criteria
unspecified
Active participation in seminars - 80% attendance. Essay. Successful management control test.
Recommended literature
  • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Rozvoj grafomotoriky. Brno: Computer Press, a.s., 2006.
  • HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3070-7.
  • Klégrová, J, Vágnerová, M. Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících.. Karolinum, Praha, 2008.
  • Klenková, J., Kolbábková, H. Diagnostika předškoláka - správný vývoj řeči dítěte.. Brno, 2002.
  • KLENKOVÁ, J. Možnosti stimulace preverb a verbál schopností vývojově postižených dětí.. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-91-5.
  • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-157-7.
  • PŘINOSILOVÁ, D. Speciálněpedagogická diagnostika. In PIPEKOVÁ, J. (ed.). Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0.
  • Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0225-7.. UK, Praha, 1995.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Special education (pedagogy) - counselling (A14) Category: Pedagogy, teacher training and social care 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Summer