Course: Seminar in Contemporary Philosophy

« Back
Course title Seminar in Contemporary Philosophy
Course code KPF/B024
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Bláha Petr, Mgr. Ph.D.
Course content
Seminar reading of selected literature.

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified, unspecified, unspecified
Learning outcomes
The content of the course is a guided reading of selected works of contemporary philosophy discussion. We choose a few basic texts and we work together to interpret them. Students become oriented in the latest issues and philosophical approaches giving a presentation of primary and secondary literature.
Student will extend his/her knowledge of contemporary philosophy, can understand the ideas of philosophers, can apply to current problems and can interpret the meaning of the texts studied in the context of the whole work of their authors.
Prerequisites
None

Assessment methods and criteria
unspecified
Writting an essay about selected passage from texts that were discussed during the course. This written essay (min. 5 pages) will be the subject of oral verification of understanding of the primary text.
Recommended literature
 • BAUMAN, Z. Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta, 2004.
 • Baumann, Z. Tekutá modernita, Praha. Praha, 2002.
 • FISHER, Mark. Kapitalistický realismus. ISBN 9788087067697.
 • FUKUYAMA, Francis. Konec dějin a poslední člověk. ISBN 8086182274.
 • Huntington, S. P. Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Praha, 2001.
 • JUVIN, Hervé a Gilles LIPOVETSKY. Globalizovaný západ: polemika o planetární kultuře. ISBN 9788072602650.
 • Lipovetsky, G. Éra prázdnoty, Prostor, 2001 Praha. 2001.
 • LIPOVETSKY, Gilles a Sébastien CHARLES. Hypermoderní doba: od požitku k úzkosti. ISBN 9788072602834.
 • LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. ISBN 8072600087.
 • MARCUSE, Herbert. Jednorozměrný člověk: studie o ideologii rozvinuté industriální společnosti. ISBN 8020600752.
 • PEHE, Jiří a kol. Krize, nebo konec kapitalismu?. ISBN 9788072602674.
 • SLOTERDIJK, Peter. Na jedné lodi: pokus o hyperpolitiku. ISBN 8071981516.
 • TOFFLER, Alvin a Heidi TOFFLER. Nová civilizace: třetí vlna a její důsledky.
 • TOFFLER, Alvin a Heidi TOFFLER. Válka a antiválka: jak porozumět dnešnímu globálnímu chaosu. ISBN 8072034456.
 • TOFFLER, Alvin a Valtr KOMÁREK. Šok z budoucnosti. ISBN 802080160x.
 • Valach, Milan. Svět na předělu. O politické a morální krizi kapitalismu.
 • ŽIŽEK, Slavoj. Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška, aneb, Proč musela utopie liberalismu zemřít dvakrát.
 • ŽIŽEK, Slavoj. Mluvil tu někdo o totalitarismu?. ISBN 809034528x.
 • ŽIŽEK, Slavoj. Nepolapitelný subjekt: chybějící střed politické ontologie. ISBN 9788087127025.
 • ŽIŽEK, Slavoj. Raduj se z národa svojho ako zo seba samého. ISBN 8090189601.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Arts Study plan (Version): Social Sciences (Two-Subject Combination) (A14) Category: Philosophy, theology - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Arts Study plan (Version): Social Sciences (Two-Subject Combination) (A8) Category: Philosophy, theology - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Social Sciences (A14) Category: Philosophy, theology - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Arts Study plan (Version): Social Sciences (Two-Subject Combination) (A14) Category: Philosophy, theology - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Social Sciences (A14) Category: Philosophy, theology - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Arts Study plan (Version): Human Studies focused Aesthetics (A14) Category: Philosophy, theology - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Arts Study plan (Version): Philosophy (A14) Category: Philosophy, theology - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Arts Study plan (Version): Social Sciences (Two-Subject Combination) (A14) Category: Philosophy, theology - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Arts Study plan (Version): Social Sciences (Two-Subject Combination) (A14) Category: Philosophy, theology - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Education Study plan (Version): Social Sciences (A14) Category: Philosophy, theology - Recommended year of study:-, Recommended semester: -