Course: Bachelor Thesis II

« Back
Course title Bachelor Thesis II
Course code KGEO/B604
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Píša Jan, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified
KGEO/B504

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • BLÁHA, J. D., KUČEROVÁ, S. R., PAVLASOVÁ, Z. Diplomový seminář - podoba a struktura kvalifikačních prací na katedře geografie. Ústí nad Labem, 2013.
  • Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, 2007.
  • PUNCH, K.F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, ISBN 978-80-262-0980-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Central-European Geography (A14) Category: Geography courses 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Summer