Course: Bachelor Thesis I

« Back
Course title Bachelor Thesis I
Course code KGEO/B504
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Píša Jan, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • ČSN 01 6910. Úprava písemností zpracovaných textovými editory.
  • MEŠKO, D. a kol. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006.
  • Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky. Praha, 2007.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Central-European Geography (A14) Category: Geography courses 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 3 Recommended year of study:3, Recommended semester: Winter