Course: Graphic Design for Geographers

« Back
Course title Graphic Design for Geographers
Course code KGEO/B310
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Bláha Jan Daniel, doc. PhDr. RNDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Časopisy a on-line zdroje Computer Design, Font, Svět tisku, Typo, Typografia.
  • Manuály k programům Corel, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, QuarkXPress, případně další; on-line helpy.
  • BERAN, V., 1999. Typografický manuál - učebnice počítačové typografie. Praha..
  • BLAŽEJ, B., 1990. Grafická úprava tiskovin. Praha..
  • DUSONG, J. L., SIEGWART, F. Typografie: Od olova k počítačům. 1. vyd. Praha: Svojtka a Vašut, 1997, 191 s. ISBN 80-7180-296-4..
  • Hlavsa, O. Typografie I., II., III. SNTL, Praha. 1992.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Teaching of geography for the 2nd level of Primary schools (A14) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Teaching of geography for Secondary schools (A14) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Teaching of geography for Secondary schools (A14) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Central-European Geography (A14) Category: Geography courses 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses - Recommended year of study:-, Recommended semester: -