Course: EU and Central Europe II

« Back
Course title EU and Central Europe II
Course code KGEO/B309
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Anděl Jiří, doc. RNDr. CSc.
  • Martínek Jiří, RNDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • ANDĚL, J., BIČÍK, I., HAVLÍČEK, T., 2010. Makroregiony světa. Učebnice regionální geografie pro gymnázia. Nakladatelství České geografické společnosti, Praha.148 s.
  • ANDĚL, J., MAREŠ, R. Evropa. Encyklopedický přehled zemí. Nakladatelství Olomouc, 293 s.. 2001.
  • ANDĚL J., SKOKAN L. Střední Evropa a Evropská unie. PF UJEP, Ústí n.L. 2002, 23 s..
  • ANDĚL, J., 2013. Regionální geografie Evropy. E-learningová opora. Evropský sociální fond, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost InRegion. Ústí n. L..
  • DE BLIJ, H. J., MULLER, P. O. Geography. Realms, Regions, and Concepts. John Wiley Sons, Inc., New York, Chichester, 539 s.. 1997.
  • Skokan, L. 2007. Evropa. Sociogeografický přehled. UJEP, Ústí nad Labem..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Teaching of geography for the 2nd level of Primary schools (A14) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Teaching of geography for Secondary schools (A14) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Teaching of geography for Secondary schools (A14) Category: Pedagogy, teacher training and social care - Recommended year of study:-, Recommended semester: -
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Central-European Geography (A14) Category: Geography courses 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses - Recommended year of study:-, Recommended semester: -