Course: Basics of 3D Modelling

« Back
Course title Basics of 3D Modelling
Course code KGEO/B307
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Meyer Petr, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • ANDĚL, J., BIČÍK, I., DOSTÁL, P., LIPSKÝ, Z., SHAHNESHIN, S. G. (eds.), 2010. Landscape Modelling. Geographical Space, Transformation and Future Scenarios. Springer Dordrecht, Heidelberg, London, New York, pp. 203.
  • Chopra, I. Google SketchUp For Dummies. 2007.
  • ORŠULÁK, T., PACINA, J., 2012. 3D modelování a virtuální realita. UJEP, Ústí nad Labem..
  • Pokorný, P. Blender: Naučte se 3D grafiku. Praha, 2006. ISBN 80-730-0203-5.
  • studijní opora. Geoinformatika; 3D modelování a virtuální realita; Vybrané geografické přístupy v regionálním rozvoji a územním plánování.
  • Žára, J., Beneš, B., Felkel, P. Moderní počítačová grafika, Computer Press, Brno, 2005.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Central-European Geography (A14) Category: Geography courses 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter