Course: Euroregions and Crossborder Cooperation

« Back
Course title Euroregions and Crossborder Cooperation
Course code KGEO/B210
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • COX, K. Political geography: territory, state, and society. Oxford, 2002.
  • GABBE, J., von MALCHUS, V., MARTINOS, H. Praktický průvodce pro přeshraniční spolupráci LACE. Brusel, 2000.
  • GELLNER, A. Národy a nacionalismus. Praha: Josef Hříbal..
  • JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J. HAVLÍČEK, T. České pohraničí - bariéra nebo prostor zprostředkování?.
  • JEŘÁBEK, M. (ed.). Geografická analýza pohraničí ČR. Working Papers 11/99, 180 s., Sociologický ústav AV ČR, Praha.. 2000.
  • MIKŠÍČEK, P. a kol. Zmizelé Sudety. Domažlice, 2006.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Central-European Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer