Course: Regional Geography I

« Back
Course title Regional Geography I
Course code KGEO/B206
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Anděl Jiří, doc. RNDr. CSc.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • ANDĚL, J., BIČÍK, I., BLÁHA, J. D. Makroregiony světa. Nová regionální geografie. Praha, 2019.
  • ANDĚL, J. Základy sociální geografie. Textová opora. Evropský sociální fond, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost InRegion.. Ústí nad Labem, 2013.
  • MULLER, Peter. Geography. Realms, Regions, and Concepts. New York: Wiley, 2007. ISBN 0470462426.
  • SKOKAN, L. Historickogeografický úvod do regionální geografie. Ústí nad Labem, 2012. ISBN 978-80-7414-464-6.
  • TOUŠEK, Václav, KUNC, Josef, VYSTOUPIL, Jiří, et al. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-114-4..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Central-European Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer