Course: Geography of Czechia I

« Back
Course title Geography of Czechia I
Course code KGEO/B203
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Raška Pavel, doc. Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Culek a kol. Biogeografické členění ČR. ENIGMA. 1995.
  • Chlupáč I. Geologická minulost České republiky. Academia Praha.. 2002.
  • Kolektiv autorů, 2007. Atlas podnebí Česka. ČHMÚ, Praha..
  • KUNSKÝ, J. Československo fyzicky-zeměpisně. 1974.
  • MACKOVČIN, P., DEMEK, J., 2006. Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. AOPK, Brno..
  • Němeček J. Taxonomický klasifikační systém půd ČR, Praha. 2001.
  • VLČEK, V. Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Academia, Praha, 1987. 316 s..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Central-European Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer