Course: Planetary Geography

« Back
Course title Planetary Geography
Course code KGEO/B102
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Chvátalová Alena, RNDr. Ph.D.
  • Matějček Tomáš, RNDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • BRÁZDIL, R. et al. Úvod do studia planety Země. Praha, 1988.
  • ČAPEK, R. Planetární geografie. Praha, 1992.
  • ČERVENÝ, P. Matematická geografie v otázkách a odpovědích. Plzeň, 1999.
  • PŘÍHODA, P. et al. Hvězdářská ročenka 2003. Praha, 2002.
  • VANÝSEK, V. Základy astronomie a astrofyziky. Praha, 1980.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Central-European Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter