Course: Quantitative Methods

« Back
Course title Quantitative Methods
Course code KGEO/B101
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Loukotová Lucie, Mgr.
  • Rybová Kristýna, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Barber, G. 1988. Elementary statistics for geographers. New York: Guilford Press..
  • BRABEC, F. A KOL. Matematické a grafické metody v geografii. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1970. 175 s..
  • BRÁZDIL, R. A KOL. Statistické metody v geografii. UJEP, Brno, 1981, 1983, 1988. 177 s..
  • KAŇOK, J. Kvantitativní metody v geografii - I. díl. Grafické a kartografické metody. PřF Ostravské univerzity, Ostrava 1992. 233 s..
  • PAVLÍK, Z., KÜHNL, K. Úvod do kvantitativních metod pro geografy. 1982.
  • TOUŠEK, V. et al. Aplikace v regionální a sociální geografii [online]. CMS Made Simple, ?2004-2013. Jan Heisig, ?2009 [cit. 2013-08-23]. Dostupné z: http://aplikacergsg.sci.muni.cz/.
  • Voženílek, V. Aplikovaná kartografie I.-tematické mapy.. Olomouc.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Central-European Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter