Course: Introduction to Geography

« Back
Course title Introduction to Geography
Course code KGEO/B100
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Trahorsch Petr, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • DANĚK, P., 2013. Geografické myšlení: Úvod do teoretických přístupů. Masarykova univerzita, Brno.
  • HAMPL, M., 2017. Řádovostně měřítkové uspořádání distribucí geografických jevů: Příklad obyvatelstva. Informace ČGS 36, č. 1, s. 1-19.
  • MATLOVIČ, R., MATLOVIČOVÁ, K., 2015. Geografické myslenie. Prešovská univerzita v Prešove, Prešov..
  • Skokan Ladislav. Vývoj geografického myšlení, PřF UJEP, Ústí n. L. 2013 (úvodní a závěrečné kapitoly).


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Central-European Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter
Faculty: Faculty of Science Study plan (Version): Geography (A14) Category: Geography courses 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Winter