Course: Theory of Physical Instruction II

« Back
Course title Theory of Physical Instruction II
Course code KFY/P831
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hejnová Eva, RNDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The course is aimed at preparing students for teaching of physics at basic schools. Lecture and seminars are connected with subjecsts of School Experiments and Pedagogical Practice. Theory of Physical Instruction comes out from educational and instructional goals of physics, deals with the rightfulnesses of teaching, main methodical problems and the organization of instruction.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Bohuněk, J., Hejnová, E. Tematické prověrky z učiva fyziky základní školy. Praha, 2005.
  • Bohuněk, J. Sbírka úloh z fyziky 1., 2., 3. díl. Praha.
  • Fenclová, J. Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky. SPN, Praha, 1984.
  • Jáchim, F., Tesař, J. Sbírka úloh z fyziky. 2004.
  • Janás, J., Trna, J. Konkrétní didaktika fyziky I.. Brno, 1999.
  • Janás, J., Trna, J. Konkrétní didaktika fyziky II.. Brno, 2005.
  • Kašpar, E. a kol. Didaktika fyziky. Praha, 1978.
  • Kašpar, E. a kol. Problémové vyučování a problémové úkoly ve fyzice, Praha, SPN. 1982.
  • Kolektiv autorů. Co by měl žák základní školy umět z fyziky, chemie a přírodopisu, Praha, Pro-metheus. 1998.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester