Course: Theory of Physical Instruction II

« Back
Course title Theory of Physical Instruction II
Course code KFY/KDF2
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Hejnová Eva, RNDr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified
KFY/KDF1

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Slovník školské fyziky.
  • Fenclová. Didaktika jednání a myšlení učitele.
  • Fenclová. Úvod do metodologie didaktiky fyziky.
  • Janás, J., Trna, J. Konkrétní didaktika fyziky I. Brno, 1999.
  • Kašpar a kol. Didaktika fyziky.
  • Lepil, Vachek. Modely a modelování ve výuce fyziky.
  • Mazur, E. Peer Instruction: A User´s Manual. Pearson, 1996..
  • Redish, E. F. Teaching Physics with the Physics Suite CD. Wiley, 2003 (dostupné na.
  • Vachek,J.,Lepil,O. Modelování a modely ve vyučování fyzice, Praha, SPN. Praha, 1980.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester