Course: Laboratory Excercises C

« Back
Course title Laboratory Excercises C
Course code KFY/FPC
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Matoušek Jindřich, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Dílčí návody k jednotlivým úlohám.
  • Heller, V. a kol. Laboratorní cvičení z fyziky. UJEP v Ústí nad Labem, 2007.
  • Horák. Praktikum z fyziky.
  • J. Brož. Základy fyzikálních měření.
  • Novák, R. Úvod do teorie měření. Ústí nad Labem: UJEP, 2003.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester