Course: Special Education

« Back
Course title Special Education
Course code KF/SPPF5
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Pecharová Petra, Mgr.
Course content
Lecture Topics: 1. Introduction to special pedagogy (subject, goals, methods, terminology, individual fields of special pedagogy, education system, counselling). 2. Speech therapy (introduction, classification and etiology of speech defects, therapy options, specifics of upbringing and education of individuals with impaired communication skills). 3. Surdopedia (introduction, classification and etiology of hearing defects, specifics of upbringing and education of individuals with impaired hearing). 4. Typhlopedia (introduction, classification and etiology of visual defects, specifics of upbringing and education of individuals with visual defects). 5. Psychopaedia (introduction, classification and etiology of mental disabilities, specifics of upbringing and education of mentally disabled individuals). 6. Somatopedie (introduction, classification and etiology of physical disabilities and health impairments, specifics of upbringing and education of individuals with physical disabilities). 7. Ethopedia (introduction, classification and etiology behavioural disorders, specifics of upbringing and education of individuals with behavioural disorders) Partial deficiencies (introduction, classification and etiology of learning disorders and ADHD, ADD, specifics of upbringing and education of individuals with non-partial deficiencies). Seminar Topics: 1. Diagnostics in special education (test examples). 2. Practical introduction to different types of speech defects: recordings, video. 3. Alternative and augmentative communication: introduction to different disorder types, demonstrations, possibility of using. 4. Typhlopedia: compensation aids (excursion to Tyfloservice). 5. Psychopaedia: social learning (demonstration of work with manuals for individual activities). 6. Somatopedie: interest activities of physical disabled. 7. Social and sports games for individuals with a disability.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The subject introduces students to basic knowledge from individual fields of special pedagogy. It allows students to fulfil one of the basic presumptions for their future profession: care for the physically and mentally impaired. It also presents the development of communication and cognitive processes.
Subject Knowledge: In the context of theoretical knowledge, students can characterize individual fields of special education; they can use terminology relating to the issue given. Students can describe basic educational and teaching methods in individual types of disability, and they are aware of the importance of empathic approach to the clients and their family members. Subject Skills: Students can design the adjustment to the environment, didactic aids, toys and rules in children games in individual types of disability. Students can implement theoretical knowledge into the practice.
Prerequisites
Conditional subject was not determined.

Assessment methods and criteria
unspecified
Active participation in classes, a written test, an oral exam.
Recommended literature
 • BENDOVÁ, P. a P. ZIKL. Dítě s mentálním postižením ve škole.. Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3070-7.
 • DVOŘÁK, J. Logopedický slovník terminologický a výkladový. 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Logopedické centrum, 192 s.. 1998.
 • FIŠER, S. a J. ŠKODA. Speciální pedagogika.. Triton, 2008. ISBN 80-7387-014-2.
 • FRANIOK, P. Speciální pedagogika- vybrané problémy. 1.vyd. Ostrava: PF OU Ostrava, 2006.63s.. 2006. ISBN 80-7368-161-7.
 • Hájková V. Inkluzivní pedagogika - teorie a praxe. Grada, 2010. 217 s.ISBN 978-80-247-3070-7.
 • JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska.2.vyd. dopl. Praha: Triton, 2006. 173 s.. 2006. ISBN 80-7254-730-5.
 • JANOTOVÁ, N. Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole. 2. vyd. Praha: Septima, 63 s. ISBN 80-7216-050-8. 1998.
 • JANOTOVA, N. Rozvíjení zrakového vnímání sluchově postižených dětí. 1. vyd. Praha: Septima, 47 s.ISBN 80-85801-84-1. 1996.
 • JANOTOVÁ, N., SVOBODOVÁ, K. Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole. 2.vyd. Praha: Septima, 64 s.ISBN 80-7216-050-8. 1998.
 • KÁBELE, F. Somatopedie .1. vyd. Praha: Karolinum, 242 s.ISDN 80-7066-533-5. 1993.
 • KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie I. 1. vyd. Brno: Paido, 93 s. ISBN 80-85931-41. 1997.
 • KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie II a III. 1. vyd. Brno: Paido, 100 s. ISBN 80-85931-62-1. 1998.
 • KOCUROVÁ, M. Speciální pedagogika pomáhající profesím.. Plzeň: ZČU, 2001.
 • LECHTA,V. a kol. Základy inkluzivní pedagogiky. 1.vyd. Portál, 2010. ISBN978-80-7367-679-7.
 • LEJSKA, M., PLCH, J.. Základy praktické audiologie a audiometrie. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 171 s. ISBN 80-7013-178-0. 1994.
 • MOOR, J. Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem. Praha: Portál s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7367-787-9.
 • PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky.. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-65-6.
 • Slowík, J. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplněné vydání.. Praha: Grada, 2016.
 • STRNADOVÁ, V. Jaké je to neslyšet. 1. vyd. Praha, Česká unie neslyšících, 165 s.. 1995.
 • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace - vzdělávání, výchova, sociální péče. 1. vyd. Praha: Portál, 178 s.ISBN 80-7178-506-7. 2001.
 • VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. 1. vyd. Brno: Paido, 181 s.ISBN 80-85931-51-6. 1998.
 • VÍTKOVÁ, M. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. 2. vyd. Brno: Paido, 94 s.ISBN 80-85931-75-3. 1999.
 • VÍTKOVÁ, M. Paradigma somatopedie.1. vyd. Brno: PdF MU, 40 s.ISBN 80-210-1953-0. 1998.
 • VOTAVA, J. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: Karolinum, 2005. 207 s. ISBN 80-246-0708-5.. 2005. ISBN 80-246-0708-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester