Course: Clinical Pedagogical Practice

« Back
Course title Clinical Pedagogical Practice
Course code CPP/6048
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Círus Lukáš, Mgr. Bc. Ph.D.
Course content
Clinical Pedagogical Practice involves especially the inspection of classes that are realized at primary or high schools in general education subjects and the special ones. As for the special subjects the teaching practice involves both the theoretical lesson plan where the teaching is realized at schools and also the subjects where the teaching is realized at the special workplaces. The clinical practice involves also the analysis of the teaching practice lessons.

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified
Learning outcomes
The subject is conceived as an introductory discipline for teaching practice. The students come to introduction with a teaching plan, curriculum and with questions concerning teaching at schools, also with the activity of subject committee, with the duties of a class master and with the appropriate pedagogical documents (keeping the class register, class statement, class lesson with the class teacher etc.), with the teacher's duties focused on the educational parts, with the correction of students' work, preparation of the aids, supervision during the breaks, with the students' activity after school and with the questions concerning further training of teachers.
The student is acquainted with organizing and preparing educational activities and pedagogical documents, he / she is experienced in implementing educational activities.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Pedagogické dokumenty pro základní školy a různé typy středních škol.
 • DRAHOVZAL, J., KILIÁN, O., KOHOUTEK, R. Didaktika odborných předmětů. Brno: Paido, 1997.
 • PASCH, M., ET AL. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-3.. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-3.
 • PETTY, G. Moderní vyučování, Praha, Portál. 1996.
 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika.. Praha: Portál, 1997.
 • PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace. Brno: Masarykova univerzita, 1996. ISBN 80-210-1333-8.
 • ROBSON, M. Skupinové řešení problémů. Praha: Victoria Publishing, 1995.
 • SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole.. Praha: Portál, 1999.
 • SOLFRONK, J. Organizační formy vyučování. Praha: Karolinum, 1991.
 • STEELOVÁ, J., L. ET AL. Kritické myšlení napříč osnovami. Příručka I - VIII.. Praha: Kritické myšlení, 2002.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester