Course: Particular Pedagogical Practice III

« Back
Course title Particular Pedagogical Practice III
Course code CPP/0035
Organizational form of instruction Lesson
Level of course unspecified
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Círus Lukáš, Mgr. Bc. Ph.D.
Course content
Student bude praktikovat na konkrétní škole, kde realizuje minimálně 30 vyučovacích hodin za semestr na základě vlastní přípravy. S ohledem na své zaměření si student sám vyhledá školu, na které bude individuální praxi vykonávat. Tento výběr podléhá schválení Centra praxe. Škole ani učiteli, pod jehož případným vedením bude student praktikovat, nebude práce ze strany PF hrazena.

Learning activities and teaching methods
unspecified, unspecified
Learning outcomes
The course is aimed at the individual gaining of practical pedagogical skills. The student/intern will work for at least 30 hours/semester at certain school. The credit requirements are to hand in 15 faultless lesson plans and the evaluation of the intern made by the appointed employee of the school. With the respect to student´s specialization, the students will choose a school, where they will perform the individual internship. The choice is to be approved by the Centre for Pedagogical Practice. Neither the teacher-trainer nor the school will be paid by the Pedagogical Faculty.
The student is acquainted with organizing and preparing educational activities and pedagogical documents.
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Fontana, D. Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál,. 1997.
  • Kosíková,H. kooperativní učení, kooperativní škola. 1997.
  • KYRIACOU Ch. Klíčové dovednosti učitele.- Portál, Praha.. 1991.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester